Tag Archives: alo789 tặng xe đạp

Alo789 tặng 30 chiếc xe đạp cho trẻ em nghèo Nghệ An

Alo789 tặng 30 chiếc xe đạp cho trẻ em nghèo Nghệ An, truyền đạt tình yêu thương và hy vọng. Đây là hành động có ý nghĩa lớn, mang lại cơ hội và sự khích lệ cho tương lai tươi sáng của các em.  Hãy cùng nhau tìm hiểu sứ mệnh và giá trị ý […]