Tag Archives: phụ nữ khó khăn

Alo789 hỗ trợ phụ nữ khó khăn tại tỉnh Long An

Alo789 với sự quan tâm và chia sẻ với cộng đồng đặc biệt phụ nữ tại tỉnh huyện Tân Hưng tỉnh Long An. Đây là một chương trình mang ý nghĩa sâu sắc, nhằm chia sẻ, đồng cảm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho những phụ nữ đang đối diện với khó khăn […]